Odstoupení od smlouvy

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát

Dalamis s.r.o.

Olšanská 2898/4h

Praha 3, 130 00

– Oznamuji/oznamujeme*, že tímto odstupuji/odstupujeme* od smlouvy o nákupu tohoto zboží*/o poskytnutí těchto služeb*

– Číslo objednávky*

– Datum objednání*

– Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

– Adresa spotřebitele/spotřebitelů

– Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze, pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

– Datum

* Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte

 

Tento formulář odešlete na naší emailovou adresu komplimentinfo@gmail.com , nebo na výše zmíněnou adresu firmy.